Kontakt

Posjetite nas na adresi:

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok

Vukovarsko-srijemska županija

Republika Hrvatska

Ravnateljica: Marijana Barnjak Jelić, dipl. knjiž., prof.

Telefon:

032/373-362

Kontakt e-mail:

knjiznica@otok.hr

Marijana.Barnjak.Jelic@otok.hr

Anita.Glavas@otok.hr

Accessibility Toolbar