Posjetite nas na adresi:

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok

Vukovarsko-srijemska županija

Republika Hrvatska

Ravnateljica: Marijana Barnjak Jelić, dipl. knjiž., prof.

Telefon:

032/373-362

099/408-4764

Kontakt e-mail:

knjiznica@otok.hr

marijana.barnjak@otok.hr

anita.glavas@otok.hr