Kućni red Gradske knjižnice Otok

Kućni red Gradske knjižnice Otok

 • Kućni red sastavni je dio pravila Gradske knjižnice Otok
 • Građa i usluge koriste se u uredovnom radnom vremenu Gradske knjižnice Otok u skladu s pravilima
 • Na zahtjev djelatnika, korisnik je dužan pokazati predmete koje unosi u knjižnicu ili iznosi iz knjižnice
 • Dopušteno je unositi vlastita prijenosna računala, a korisnik ih je dužan prijaviti djelatniku
 • Član Gradske knjižnice Otok dužan je pri ulasku u knjižnicu predočiti svoju člansku iskaznicu knjižničaru koji zadužuje i razdužuje građu
 • Korisnik koji nije član Gradske knjižnice Otok dužan je pri ulasku u knjižnicu predočiti svoj identifikacijski dokument djelatniku knjižnice
 • Ukoliko korisnik treba pomoć u odabiru ili pronalaženju željenog naslova, potrebno je potražiti pomoć knjižničara
 • Nakon korištenja nekog naslova, knjigu, časopis, CD, treba vratiti na prijašnje mjesto ili na pult knjižničara

U prostorijama knjižnice nije dopušteno:

 • Svojim ponašanjem ometati druge korisnike i knjižnične djelatnike u njihovom radu
 • Unositi i konzumirati hranu i piće
 • Zadržavati se na mjestima namijenjenim službenoj uporabi te se koristiti računalima namijenjenim djelatnicima knjižnice
 • Iznositi nezaduženu knjižničnu građu
 • Iznositi knjižničnu građu iz Zavičajne zbirke bez javljanja djelatniku
 • Oštećivati knjižničnu građu, opremu, inventar i prostorije
 • Unositi vatreno ili bilo kakvo oružje
 • Pušiti

U prostoru Gradske knjižnice Otok mobiteli moraju biti ugašeni.

Na korisnika koji postupa protivno odredbama ovih stavaka, knjižničar može takvom članu privremeno oduzeti člansku iskaznicu.

Accessibility Toolbar