Poslanje

Poslanje je naše knjižnice približiti informacije, znanje i kulturu građanima Otoka i Komletinaca te okolnih općina, odgovoriti na potrebe i zahtjeve korisnika odabranim, stručno utemeljenim in situ (na prvotnom položaju tj. u knjižnici) i mrežnim uslugama kojima se potiče čitanje, pridonosi nepristranoj obaviještenosti građana, obrazovanju i bogaćenju kulturnoga života svakog pojedinca u zajednici. Pritom, uvažavajući načela iz Ustava Republike Hrvatske, Kopenhaške deklaracije o ulozi narodnih knjižnica u Europskoj Uniji, dokumenata UNESCO-a i IFLA-e, poglavito Manifesta za narodne knjižnice, knjižnične se usluge pružaju svim stanovnicima grada bez obzira na njihovu dob, rasnu ili nacionalnu pripadnost, vjersko ili političko opredjeljenje, u različitim oblicima i s pomoću suvremenih tehnologija. Iz našega poslanja proizlaze osnovni ciljevi djelovanja Gradske knjižnice Otok:

  •  biti kulturno središte grada
  •  biti istinsko središte zajednice
  •  biti privlačno mjesto za rad, igru i druženje
  •  biti podrška obrazovanju korisnika svih dobi
  •  biti graditelj raznolikih zbirki na različitim medijima
  •  pridonositi razvoju knjižničarske struke

Djelatnicima Gradske knjižnice Otok želja je da korisnicima i posjetiteljima u knjižnici bude ugodno, da se osjećaju opušteno, da knjižnica bude mjesto susreta na predavanjima i kreativnim radionicam, gdje će im biti omogućeno da drugima pokažu put do znanja i zadovoljstva u životu. Djelatnici Gradske knjižnice Otok djeluju u skladu s Etičkim kodeksom Hrvatskog knjižničarskog društva, nastojeći pritom:

  • timskim radom osigurati što kvalitetnije usluge
  • koristiti informacijske tehnologije u svrhu poboljšanja svakodnevnog rada
  • oduprijeti se bilo kojem obliku cenzure u nabavi i korištenju građe i informacija

Accessibility Toolbar