POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI – radno mjesto knjižničara/ke

Gradska knjižnica Otok

Trg kralja Tomislava 6/A

32252 Otok, Hrvatska

Tel: 098/724-258

e-mail: knjiznica@otok.hr

 

KLASA: 112-07/18-01/1

URBROJ: 2188/08-07-01/1-18-3

U Otoku 24. travnja 2018.

 

Na temelju Natječaja za izbor knjižničara/ke u radni odnos na neodređeno vrijeme od  12. travnja 2018. godine, Upravno vijeće Gradske knjižnice Otok objavljuje

 

POZIV

NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

 

Kandidati čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće uvjete iz Natječaja za izbor knjižničara/ke u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj knjižnici Otok su:

 

  1. Anita Glavaš, Andrije Hebranga 101, Otok
  2. Nikolina Španović, Dr. Ante Starčevića 44/23, Vukovar

Sve kandidate čije su prijave potpune i pravodobne te koji ispunjavaju opće uvjete iz oglasa pozivamo na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti dana 2. svibnja  2018. godine (srijeda) u 10 sati u Gradskoj vijećnici (I. kat), Trg kralja Tomislava 6/A Otok, koja se sastoji od pisane provjere znanja i sposobnosti i usmenog razgovora nakon provedbe pisane provjere.

 

Izvori za provedbu pisane provjere znanja i sposobnosti:

  1. Zakon o knjižnicama ( Narodne novine br. 105/97, 5/98, 104/00, 87/08, 69/09),
  2. Pravilnik o zaštiti knjižnične građe ( Narodne novine br. 52/05),
  3. Pravilnik o reviziji i otpisu knjižnične građe (Narodne novine br. 21/02),
  4. Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj ( Narodne novine br. 105/97, 5/98),
  5. Etički kodeks Hrvatskog knjižničarskog društva. Hrvatsko knjižničarsko društvo. Dostupno na: https://www.hkdrustvo.hr/hr/eticki_kodeks/
  6. Tadić, K. Rad u knjižnici. Opatija: Naklada Benja, 1994.

Usmeni se razgovor provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50 % na provedenoj pisanoj provjeri.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti povukao prijavu na Natječaj za izbor knjižničara/ke u radni odnos na neodređeno vrijeme u Gradskoj knjižnici Otok.

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti ponijeti osobnu iskaznicu i kemijsku olovku.

 

 

predsjednik Upravnog vijeća

Mirko Martinović, prof.

Accessibility Toolbar