Povijest

Na temelju Odluke o osnivanju Gradske knjižnice Otok od 19. ožujka 2010. godine koju je donijelo Gradsko vijeća Grada Otoka, Trgovački je sud u Osijeku u sudski registar 7. srpnja 2010. upisao Gradsku knjižnicu Otok kao javnu ustanovu koja knjižničnu djelatnost obavlja kao javnu službu. Prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda, knjižnica je, sukladno odredbama zakona, narodna knjižnica.

Knjižnična se djelatnost u našem gradu zadnjih 30-ak godina odvijala samo u župnoj i školskoj knjižnici. Sve su knjige koje je ogranak Gradske knjižnice i čitaonice Vinkovci imao u Otoku prije Domovinskoga rata uništene ili izgubljene, tako da se fond počeo iznova stvarati pa je Gradska knjižnica Otok u posljednjih osam godina nabavila oko 10000 jedinica građe koje su uglavnom dar knjižnica iz Vinkovaca, Osijeka, Županje, Koprivnice, Vukovara, Iloka, Rijeke, Zadra, Požege, itd., a tu je i nekoliko građana Otoka i Komletinaca koji su nesebično poklonili svoje posve nove ili malo čitane knjige. Ministarstvo kulture i Vukovarsko-srijemska županija svake godine daju svoj novčani doprinos nabavi knjižnične građe. U Gradskoj su knjižnici Otok trenutno zaposlene dvije djelatnice. To je ravnateljica Marijana Barnjak Jelić, diplomirana knjižničarka i profesorica hrvatskog jezika i književnosti te Anita Glavaš, knjižničarka.

Posudba je započela u rujnu 2013. jer to do tada nisu dopuštali uvjeti, a obrada se knjižnične građe i sva djelatnost Gradske knjižnice Otok privremeno odvijala u prostorijama Osnovne škole Josipa Lovretića u Otoku, dok je njezino pravo sjedište treći kat Doma kulture u središtu grada. Naime, u programe Ministarstva kulture za investicijske potpore 2011. uvrštena je i Gradska knjižnica Otok za koju su osigurana sva potrebna sredstva za kupovinu opreme, a to je završeno u prosincu 2011. godine. Gradska je knjižnica podijeljena u posudbeni odjel s dječjim kutkom, zavičajnu zbirku, studijsku čitaonicu, čitaonicu dnevnog tiska, a tu je i velika terasa koja se koristi kao pozornica za ljetne književne večeri, filmske projekcije i sl. Posebna je briga posvećena djeci i mladima za koje se organiziraju raznovrsne prigodne aktivnosti koje potiču učenje, čitanje i kreativnost.

Knjižnica je tako postala značajno kulturno žarište Otoka, Komletinaca i okolnih općina raznovrsnim programima namijenjenim svim dobnim skupinama građana.

Accessibility Toolbar