Pravila posudbe

CIJENE USLUGA

VRSTA KORISNIKA

CIJENA UPISA U EURIMA

POTREBNE ISPRAVE

ZAPOSLENI

8,00 eura

Osobna iskaznica

NEZAPOSLENI

7,00 eura

Dokaz sa zavoda za zapošljavanje

STUDENTI

7,00 eura

Indeks

DJECA, UČENICI

7,00 eura

UMIROVLJENICI

7,00 eura

Odrezak zadnje mirovine

MJESEČNI UPIS

2,00 eura

Osobna iskaznica

DNEVNI UPIS

0,70 eura

Osobna iskaznica

OSTALE USLUGE

CIJENA U EURIMA

ZAKASNINA

0,07 eura

OPOMENA

0,70 eura

OŠTEĆENI BAR CODE

0,50 eura

DUPLIKAT OŠTEĆENE ISKAZNICE

1,50 eura

FOTOKOPIRANJE

A4/0,20 eura

A3/0,30/A3 eura

Napomene:

  • prilikom svakog posjeta knjižnici potrebno je pokazati člansku iskaznicu
  • članska je iskaznica neprenosiva
  • možete posuditi najviše 4 jedinice građe
  • knjige se mogu zadržati 14 dana, nakon čega se plaća zakasnina
  • produžiti zaduženje možete najviše tri puta
  • zaduženje možete produžiti osobnim dolaskom u knjižnicu, telefonom ili putem poruke na Facebook stranici
  • obnova zaduženja nije moguća nakon isteka roka za vraćanje
  • lektiru i multimedijalnu građu nije moguće produžiti
  • oštećena i izgubljena građa nadoknađuje se zamjenom ili novčanom naknadom
  • novine i časopisi se ne posuđuju

Accessibility Toolbar